میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 85,000 0
1399/04/09 85,000 0
1399/04/08 85,000 0
1399/04/07 85,000 5,000