میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه فولاد قزوین
سایز: 12
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/17 89,500 400
1399/04/16 89,100 8,800
1399/04/11 80,300 2,000
1399/04/09 78,300 700