میزان صادرات محصولات فولادی

میزان صادرات محصولات فولادی
میزان صادرات محصولات فولادی

میزان صادرات محصولات فولادی

بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، بر اساس تحقیقات به عمل آمده انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از عملکرد دو ماهه نخست سال گذشته گویای صدور ۲۹۳ هزار تن مقاطع تخت فولادی است. میزان صادرات تیرآهن در دو ماهه نخست سال جاری به ۱۶ هزار تن رسید و در مقایسه با ۲۲ هزار تن عملکرد مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۷ درصدی دارد. 

صادرات مقاطع تخت فولادی ورق گرم، سرد و پوششدار در دو ماهه نخست سال جاری به رقم ۲۵ هزار تن رسید که در مقایسه با ۱۱۸ هزار تن عملکرد دوره مشابه سال گذشته کاهش ۷۹ درصدی دارد. سهم ورق گرم، سرد و پوششدار از مجموع صادرات مقاطع تخت به ترتیب ۱۱، هشت و ۶ هزار تن ثبت شده که برای ورق گرم ۸۷ درصد، سرد ۶۲ و پوشش دار ۵۴ درصد کاهش ثبت شد. مقایسه وضعیت صادرات مقاطع تخت با طویل در دوره دو ماهه نخست سال 99 گویای آن است که افت بخش تخت فولادی ۵۵ درصد بیش از طویل است.

کل تولیدات فولادی  مقاطع طویل و تخت که در دو ماهه سال ۹۹ صادر شد، رقم ۲۴۷ هزار تن را نشان می دهد که نسبت به رقم ۴۱۱ هزار تن عملکرد دوره مشابه سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی دارد. سهم مقاطع طویل ۲۲۲ هزار تن به میزان ۸۹.۸ درصد را نشان می دهد و مقاطع تخت نیز رقم ۲۵ هزار تن را ثبت کرد. از این رو صادرات میلگرد رقم ۱۸۸ هزار تن را نشان می دهد و نسبت به دو ماهه نخست سال 98 که ۲۴۶ هزار تن بود، افت ۲۴ درصدی را نشان می دهد، ضمن اینکه صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع نیز در دو ماهه سال 99 به میزان ۱۸ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با ۲۵ هزار تن عملکرد مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش دارد.اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: