ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه قطعات
ضخامت: 12
وزن: 678 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/13 84,000 500
1399/02/06 84,500 3,000
1399/01/30 81,500 23,500
1398/12/06 105,000 20,000