ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه گیلان
ضخامت: 8
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/03 106,000 0
1399/02/31 106,000 0
1399/02/30 106,000 14,000
1399/02/29 92,000 2,000