ورق گالوانیزه رول بنگاه تهران

گروه: ورق
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 2
وزن: متر مربع 11.7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/08/20 تماس بگیرید
1399/08/19 تماس بگیرید
1399/08/17 تماس بگیرید
1399/08/14 تماس بگیرید