ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه کاویان
ضخامت: 15
وزن: 885 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/13 89,000 8,200
1398/11/19 80,800 10,500
1398/10/21 70,300 0