ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه کاویان
ضخامت: 20
وزن: 1180 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/13 94,000 8,200
1398/11/19 85,800 13,500
1398/10/21 72,300 0