ورق سیاه رول کارخانه

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 10
وزن: 8000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/13 102,000 7,300
1398/12/10 109,300 7,700
1398/11/30 101,600 7,500
1398/11/27 94,100 0