ورق سیاه رول کارخانه

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 15
وزن: 8000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/20 89,000 9,400
1398/11/13 79,600 300
1398/11/12 79,300 200
1398/11/08 79,100 500