ورق سیاه رول کارخانه

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 4
وزن: 8000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/27 92,100 4,000
1398/11/26 88,100 500
1398/11/23 88,600 9,000
1398/11/13 79,600 500
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳