ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 8
وزن: 566 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/23 70,000 9,500
1398/09/06 60,500 4,500
1398/08/18 56,000 6,400
1398/03/19 62,400 1,600
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳