ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه قطعات
ضخامت: 10
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/10/08 64,000 200
1398/10/04 64,200 2,200
1398/09/27 62,000 1,000
1398/09/25 61,000 500
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳