میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیرجان
سایز: 14
وزن: 12 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/19 103,000 3,000
1399/04/18 100,000 3,500
1399/04/17 96,500 1,000
1399/04/16 95,500 2,000