میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 89,000 0
1399/04/09 89,000 0
1399/04/08 89,000 0
1399/04/07 89,000 4,000