میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 87,000 0
1399/04/09 87,000 0
1399/04/08 87,000 0
1399/04/07 87,000 5,000