میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شمس سپهر
سایز: 16
وزن: 18/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/14 46,200 1,200
1398/09/13 45,000 100
1398/09/12 44,900 200
1398/09/11 44,700 0