میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شمس سپهر
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/28 66,400 4,400
1398/12/19 62,000 0
1398/12/17 62,000 500
1398/12/15 62,500 0