میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شمس سپهر
سایز: 14
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/19 61,800 0
1398/12/17 61,800 500
1398/12/15 62,300 0
1398/12/14 62,300 0