میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شمس سپهر
سایز: 16
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/01 62,800 3,000
1398/11/29 59,800 600
1398/11/28 59,200 0
1398/11/27 59,200 300