میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه نورد کرمان
سایز: 16
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/09 79,200 0
1399/04/08 79,200 1,800
1399/04/07 81,000 0
1399/04/04 81,000 1,300