میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه نورد کرمان
سایز: 16
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/10 66,300 3,500
1398/11/30 62,800 2,000
1398/11/29 60,800 300
1398/11/28 60,500 500