میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه نورد کرمان
سایز: 18
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 95,200 2,700
1399/04/17 92,500 0
1399/04/16 92,500 4,500
1399/04/14 88,000 9,000