میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه نورد کرمان
سایز: 20
وزن: 28 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 95,200 7,200
1399/04/14 88,000 9,000
1399/04/09 79,000 0
1399/04/08 79,000 1,800