میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه میانه
سایز: 10
وزن: 5/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/29 تماس بگیرید
1399/06/27 تماس بگیرید
1399/06/26 120,300 46,700
1399/06/25 تماس بگیرید