میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 16
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/10 44,600 2,100
1398/08/23 42,500 0
1398/08/22 42,500 0
1398/08/20 42,500 100