میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه میانه
سایز: 22
وزن: 36 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/07/03 تماس بگیرید
1399/07/02 تماس بگیرید
1399/07/01 تماس بگیرید
1399/06/31 تماس بگیرید