میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه فولاد قزوین
سایز: 8
وزن: 5/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/17 94,000 100
1399/04/16 94,100 10,800
1399/04/11 83,300 1,500
1399/04/09 81,800 1,200